EU projekt

Naziv projekta: „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“
Referentna oznaka Poziva: KK.03.2.1.17, Poziv objavljen 6. srpnja 2018. godine
Potpore su dodijeljene na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), KLASA: 910-04/18-01/279, URBROJ: 526-08-01-02-02/1-18-5 od 4. srpnja 2018. godine. Potpore su dodijeljene sukladno Uredbi Europske komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti.

Opis projekta: Ulaganje u izradu nove poslovne web stranice tvrtke.

Cilj projekta: jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i rast prodaje usluga tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 126.200,00 
Ukupan iznos sufinanciran od strane EU (u HRK): 94.650,00 (75%)

Razdoblje provedbe projekta: 12.10.2018. do 12.10.2019.

Kontakt osoba: Jozica Skelin, direktorica, libor@libor.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Libor Marketing Management d.o.o.